Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • database.properties - zawiera nazwę użytkownika, hasło oraz adres bazy danych wykorzystywanej przez serwer dLibra oraz parametry definiujące rodzaj wykorzystywanej bazy danych.
 • default-service.properties - zawiera domyślne wspólne parametry konfiguracyjne usług serwera dLibra. Zdefiniowane w tym pliku wartości mogą być nadpisywane w plikach service.properties poszczególnych usług.
 • diacritic.properties.xml - plik określający zasady transformacji znaków diakrytycznych na potrzeby indeksowania i wyszukiwania.
 • ehcache.properties,*.dtd - pliki konfiguracyjne mechanizmu dostępowego do bazy danych.
 • log4j.properties - plik konfigurujący mechanizm logowania przebiegu pracy serwera.
 • lucene.properties - plik konfigurujący mechanizm indeksowania i wyszukiwania.
 • server.xml - główny plik konfiguracyjny serwera. Zawiera on listę usług serwera dLibra, które mają być uruchomione oraz wskazania na pozostałe pliki konfiguracyjne.
 • smtp.properties - plik konfigurujący mechanizm wysyłania wiadomości e-mail (wykorzystywany opcjonalnie, w zależności od konfiguracji mechanizmu logowania).
 • solf/??/conf/stopwords_xx.properties - plik zawierający listę słów ignorowanych podczas indeksowania i wyszukiwania.
 • wrapper/base.conf, wrapper/java.conf, wrapper/logging.conf, wrapper/troubleshooting.conf, wrapper/windows.conf - zestaw plików konfiguracyjnych mechanizmu odpowiedzialnego za uruchomienie serwera dLibra w trybie usługi. Szczegółowa dokumentacja tego pliku znajduje się na stronie http://wrapper.tanukisoftware.org/doc/english/properties.html. Można tu m.in. ustawić maksymalne zużycie pamięci przez serwer dLibra (parametr wrapper.java.maxmemory w pliku base.conf).
 • wrapper/base-yajsw.conf, wrapper/java-yajsw.conf - pliki konfiguracyjne mechanizmu odpowiedzialnego za uruchomienie serwera dLibra w trybie usługi w przypadku 64-bitowego systemu operacyjnego.
 • ??/quartz.properties - plik konfigurujący mechanizm zadań okresowych.
 • pliki ??/jobs.xml - pliki konfigurujące zadania okresowe na poziomie poszczególnych usług serwera dLibra.
 • ??/service.properties - plik zawierający parametry konfiguracyjne specyficzne dla poszczególnych usług.
 • cs/zip_readme.txt - szablon informacji tekstowej dołączanej do archiwów z treścią publikacji.
 • ms/bibtex-export.properties, ms/dc-export.properties, ms/dcterms-export.properties, ms/etd-export.properties, ms/highwire-export.properties, ms/ris-export.properties - pliki określający zasady transformacji metadanych do różnych schematów atrybutów.
 • mx/xls - katalog zawierający pliki wykorzystywane do generowania interfejsu administracyjnego serwera.
 • se/searchConfig.properties - plik konfigurujący atrybuty wykorzystywane przy generowaniu wyników wyszukiwania.
 • ms/??-export.properties - pliki konfiguracyjne określające sposób mapowania atrybutów RDF na inne formaty danych.
 • ms/formats.xml - plik zawierający definicje formatów dla mechanizmu wieloformatowości.
 • se/searchConfig.properties - plik konfiguracyjny określający zwracane wartości dla wybranych atrybutów RDF.
 • se/searchWeights.properties - plik konfiguracyjny określający "siłę" z jaką solr będzie przeszukiwać indeks dla wybranych pól w wyszukiwaniu ogólnym.

Konfiguracja Self-Archiving

...