Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • na poziomie biblioteki - dotyczą zarządzania atrybutami i słownikami atrybutów, użytkownikami i grupami użytkowników, a także językami, tagami, kolekcjami i aplikacją WWW,
  • na poziomie katalogu - odnoszą się do poszczególnych katalogów i dotyczą uprawnień do czytania i modyfikowania zawartości katalogu
  • na poziomie kolekcji - odnoszą się do poszczególnych kolekcji i dotyczą uprawnień do przypisywania publikacji do kolekcji
  • na poziomie publikacji - odnoszą się do poszczególnych publikacji i dotyczy zarządzania oraz dostępu do wydań publikacji

...