Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jest to tylko domyślny zestaw formatów, każda biblioteka może mieć swoją własną konfigurację.

Dodawanie obiektu wieloformatowego

...