Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poza publikacjami grupowymi i zwykłymi publikacjami w systemie dLibra mogą znajdować się jeszcze trzy inne typu typy publikacji - publikacje planowane, publikacje bez treści oraz publikacje usunięte.

...

Publikacje planowane (obiekty planowane) służą do przedstawiania planów digitalizacji biblioteki. Mechanizm publikacji planowanych ułatwia współpracę między różnymi bibliotekami cyfrowymi (biblioteki znają plany innych bibliotek) oraz informuje użytkowników stron internetowych biblioteki o jej planach digitalizacji. Publikacja planowana nie posiada treści, a po jej dodaniu staje się zwykłą publikacją (automatycznie tworzone jest pierwsze wydanie publikacji). Tworząc publikację planowaną podaje się pewne podstawowe informacje związane z publikacją, którą w przyszłości się stanie. Są to między innymi metdanemetadane, przypisanie do kolekcji, prawa użytkowników do publikacji. Po dodaniu treści właściwości te są kopiowane do odpowiednich elementów powstałej publikacji (np. metadane kopiowane są do pierwszego wydania publikacji).

...