Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Poniżej znajduje się rysunek wizualizujący pełen cykl życia publikacji i możliwości przejść pomiędzy różnymi typami publikacji.

labelimg
Cykl życia publikacji
Cykl życia publikacji

Początkowo redaktor ma dwie możliwości. Po pierwsze może utworzyć publikację planowaną, a po drugie może utworzyć od razu publikację zwykłą (normalną). Aby przekształcić publikację planowaną do zwykłej należy dodać do niej treść. Oczywiście publikację planowaną można całkowicie usunąć. Publikacja normalna posiada domyślnie utworzone pierwsze wydanie. Wydanie to można opublikować lub nie (w zależności od stanu tej właściwości wydanie jest bądź nie jest widoczne na stronach internetowych). Następnie redaktor może usunąć treść publikacji normalnej. Powoduje to przekształcenie jej w publikację bez treści. Publikację normalną i publikację bez treści można też całkowicie usunąć.