Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Zliczanie statystyk dla obiektów wieloformatowych uwzględniało tylko wyświetlenia, a nie pobrania

 • Zaktualizowana wtyczka do wyświetlania formatu Zoomify, nie wymaga już zainstalowanego Flasha

 • Dodano brakujące meta-tagi (DC, Highwire) na stronach podglądu treści obiektów
 • Wyniki wyszukiwania: dodano możliwość sortowania wyników od ostatnio dodanych w bibliotece

 • Wyniki wyszukiwania: przywrócona możliwość wyszukania obiektu po wpisaniu jego identyfikatora DOI

 • Newsletter: poprawione rzadkie przypadki niepoprawnie wstawianych wartości z metadanych

 • Pobieranie metadanych obiektu w formaie RIS: poprawione błędy gdy w sesji jest ustawiony inny język niż polski

 • Przywrócono wyświetlanie powodu usunięcia obiektu przez redaktora przy próbie wyświetlenia strony usuniętego obiektu

 • W generowanych plikach sitemap.xml dodano linki do plików treści publikacji, aby zwiększyć ich widoczność dla wyszukiwarek

 • Poprawione raporty w Panelu Administracyjnym działające na zakresach dat, które nie uwzględniały ostatniego dnia podanego zakresu

 • Opcja ukrywania atrybutów działa też na stronie z treścią obiektu, a nie tylko na stronie z metadanymi i formularz wyszukiwania zaawansowanego

 • Poprawione problemy z ciasteczkami, gdy kilka Aplikacji działa pod różnymi ścieżkami na tej samej domenie

 • OAI-PMH: zaktualizowane adresy do obiektów nowej postaci (zamiast formatu dLibry 5)

 • OAI-PMH: błąd gdy w zapytaniu nie jest wyspecyfikowany oczekiwany typ publikacji

 • OAI-PMH: poprawione odnośniki do schematu ETD-MS

 • OAI-PMH: Informacja o sztucznym atrybucie PublicAccess w attribute-schema.xsd

 • Poprawki związane z konfiguracją logowania użytkowników z zewnętrznych systemów opartego na protokole WAYF (np. usługa PIONIER.Id)

 • Poprawiony błąd w funkcji wyszukiwania gdy włączony jest język metadanych z trzyliterowym skrótem

...