Usprawnienia i naprawione błędy

Od wersji 6.2.13 cała dLibra jest zgodna ze środowiskiem Java w wersji 11 oraz kontenerm aplikacji Apache Tomcat w wersji 9. Wszystkie kolejne wydania dLibry 6.2.X nadal będą wspierały starsze wersje tego oprogramowania (Java 8 oraz Tomcat 7), tak więc ich aktualizacja jest zalecana, ale nie jest konieczna.

Serwer

 • Dodano wsparcie dla szyfrowania połączeń z Aplikacją Redaktora

 • Przywrócone logowanie informacji o indeksowaniu obiektów w domyślnej konfiguracji log4j

Aplikacja Czytelnika

 • Zliczanie statystyk dla obiektów wieloformatowych uwzględniało tylko wyświetlenia, a nie pobrania

 • Zaktualizowana wtyczka do wyświetlania formatu Zoomify, nie wymaga już zainstalowanego Flasha

 • Dodano brakujące meta-tagi (DC, Highwire) na stronach podglądu treści obiektów
 • Wyniki wyszukiwania: dodano możliwość sortowania wyników od ostatnio dodanych w bibliotece

 • Wyniki wyszukiwania: przywrócona możliwość wyszukania obiektu po wpisaniu jego identyfikatora DOI

 • Newsletter: poprawione rzadkie przypadki niepoprawnie wstawianych wartości z metadanych

 • Pobieranie metadanych obiektu w formaie RIS: poprawione błędy gdy w sesji jest ustawiony inny język niż polski

 • Przywrócono wyświetlanie powodu usunięcia obiektu przez redaktora przy próbie wyświetlenia strony usuniętego obiektu

 • W generowanych plikach sitemap.xml dodano linki do plików treści publikacji, aby zwiększyć ich widoczność dla wyszukiwarek

 • Poprawione raporty w Panelu Administracyjnym działające na zakresach dat, które nie uwzględniały ostatniego dnia podanego zakresu

 • Opcja ukrywania atrybutów działa też na stronie z treścią obiektu, a nie tylko na stronie z metadanymi i formularz wyszukiwania zaawansowanego

 • Poprawione problemy z ciasteczkami, gdy kilka Aplikacji działa pod różnymi ścieżkami na tej samej domenie

 • OAI-PMH: zaktualizowane adresy do obiektów nowej postaci (zamiast formatu dLibry 5)

 • OAI-PMH: błąd gdy w zapytaniu nie jest wyspecyfikowany oczekiwany typ publikacji

 • OAI-PMH: poprawione odnośniki do schematu ETD-MS

 • OAI-PMH: Informacja o sztucznym atrybucie PublicAccess w attribute-schema.xsd

 • Poprawki związane z konfiguracją logowania użytkowników z zewnętrznych systemów opartego na protokole WAYF (np. usługa PIONIER.Id)

 • Poprawiony błąd w funkcji wyszukiwania gdy włączony jest język metadanych z trzyliterowym skrótem

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Import metadanych: poprawiona obsługa plików z nieznormalizowanymi wartościami UTF-8

Uwagi dotyczące aktualizacji

Zabezpieczenie połączenia Aplikacji Redaktora

Od wersji 6.2.13 dLibra umożliwia szyfrowanie połączenia Aplikacji Redaktora i Administratora z Serwerem. Aby z tego skorzystać, należy po aktualizacji wygenerować odpowiednią parę kluczy. Służy do tego narzędzie keytool (część składowa oprogramowania Java) i następujące polecenia:

keytool -genkey -keystore rmi-ssl-key.jks -storepass din_go -keypass din_go -alias dlibra -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 1000000 -dname "CN=Unknown"
keytool -selfcert -keystore rmi-ssl-key.jks -storepass din_go -keypass din_go -alias dlibra -validity 1000000
keytool -export -keystore rmi-ssl-key.jks -storepass din_go -keypass din_go -alias dlibra -rfc -file cert.cer
keytool -importcert -keystore rmi-ssl-cert.jks -storepass din_go -keypass din_go -alias dlibra -file cert.cer -noprompt

Polecenia te utworzą dwa pliki. Plik rmi-ssl-key.jks to klucz prywatny i należy go zapisać w katalogu konfiguracyjnym Serwera (dlibra-server/conf, jeśli serwer jest rozdzielony na kilka instancji, to klucz powinien być skopiowany do każdej z nich). Plik rmi-ssl-cert.jks to certyfikat zaufany, należy go zapisać w katalogu jnlp, z którego pobierana jest Aplikacja Redaktora (dlibra-webapp/jnlp, również we wszystkich instancjach Aplikacji Czytelnika).

Jeśli para kluczy nie zostanie utworzona, połączenie Aplikacji Redaktora będzie działało w takim trybie, jak w starszych wersjach dLibry, a więc nieszyfrowanym (niezalecane, jeśli połączenie odbywa się przez publiczną sieć Internet i nie jest dodatkowo zabezpieczone tunelem VPN).

Połączenie z konsoli JMX na standardowych portach dLibry nadal nie może być szyfrowane z powodu ograniczeń technicznych. Szyfrowane podłączenie JMX jest jednak możliwe przez specjalnie do tego przeznaczone porty (o 2 większe niż standardowe, domyślnie 10053 i 10054), przy czym potrzebne jest ręczne pobranie pliku certyfikatu i uruchomienie programu jconsole z odpowiednimi parametrami. Szczegółowe instrukcje pojawiają sie w logu serwera przy uruchamianiu, wraz z pełnym adresem do połączenia JMX.

Aplikacja Czytelnika

 • WEB-INF/actions.xml: zmieniony wpis searchSortFields, dodane sortowanie po czasie dodania do bilioteki
 • WEB-INF/components.xml: dodana konfiguracja ukrytych atrybutów do ContentBrowserComponent i złączona z tą samą opcją w innych komponentach do wspólnego entity &hiddenAttributes;
 • WEB-INF/periodic.xml: dodatkowa konfiguracja zadania SitemapGeneratingTask określająca typy plików treści, które mają się pojawiać w sitemap.xml


 • No labels