Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W wersji 6.2 systemu dLibra została wprowadzona możliwość wyszukiwania publikacji po identyfikatorze DOI. Po wpisaniu w wyszukiwaniu prostym poprawnego identyfikatora DOI, w wynikach powinien pojawić się powiązany z nim obiekt (analogicznie jak w przypadku OAI oraz identyfikatorów publikacji systemu dLibra).

Aktualizacja obiektów cyfrowych poprzez mechanizm masowego ładowania

...


Została wprowadzona możliwość aktualizacji istniejących w systemie dLibra obiektów cyfrowych poprzez wgranie przygotowanego wcześniej wsadu do masowego ładowania. Opcja ta dostępna jest w Aplikacji Redaktora.

Edytor WYSIWYG

Dla atrybutów typu HTML oraz dla opisów kolekcji został dodany edytor typu WYSIWYG. W edytorze określić można m. in.: wypunktowanie, pogrubienie, kursywę, podkreślenie, stopień i kolor pisma. Edytor pozwala także na umieszczanie dodatkowych elementów takich jak np. tabele czy obrazy.

...

Jeżeli na komputerze Redaktora zainstalowana jest aplikacja ImageMagick zostanie ona wykorzystana do generowania miniatur nowych publikacji.  Uwaga! W przypadku systemu operacyjnego Windows istnieje szansa, że miniatury dla publikacji w formacie PDF nie zostaną poprawnie wygenerowaneMa to na celu rozwiązanie potencjalnych problemów z miniaturami dla dokumentów PDF zawierających obrazy w formacie JPEG2000. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Najczęściej zadawane pytania.