Usprawnienia i naprawione błędy

To wydanie zawiera wszystkie poprawki i usprawnienia wprowadzone w wersji 6.2.14, oraz dodatkowo:

Aplikacja Czytelnika

  • Poprawiono błąd powodujący, że na stronie z listą publikacji planowanych pojawiały się wszystkie publikacje.

  • Poprawiono błąd powodujący, że mapa z lokalizacją obiektu nie zawsze była wyświetlana dla atrybutów typu Geolokalizacja.

  • Dodano automatyczne przekierowanie ze starej strony ze statystykami (/stats) do nowej (/dlibra/pubstats).

Aplikacja Redaktora i Administratora

  • W oknie wyboru pliku miniatury dodano obsługę skrótów w systemie plików.

  • Poprawiono błąd powodujący, że włączenie wyświetlania dziedziczonych wartości atrybutów odnosiło skutek dopiero po przejściu na inny obiekt.

  • Poprawiono błąd w edytorze wartości w słowniku uniemożliwiający zmianę etykiety dla wartości typu data i geolokalizacja.

  • Poprawiono błąd uniemożliwiający nadanie uprawnień użytkownikowi do zarządzania katalogami.

Uwagi dotyczące aktualizacji

Nie ma istotnych zmian w plikach konfiguracyjnych, ale obowiązują uwagi wymienione dla wersji 6.2.14.


  • No labels