1.1. Usprawnienia i naprawione błędy

1.1.1.1. Serwer

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie kolekcji użytkownikom posiadających wymagane uprawnienia.
 • Poprawiono błąd występujący podczas dodawania obiektów do publikacji grupowej przez wielu użytkowników jednocześnie.
 • Poprawiono błąd powodujący, że po przeniesieniu obiektu do/z publikacji grupowej nie następowała aktualizacja dziedziczonych wartości opisu.
 • Poprawiono błąd powodujący, że przypisanie dużego zbioru obiektów do kolekcji mogło prowadzić do usunięcia tych obiektów z innych kolekcji.

1.1.1.2. Aplikacja Czytelnika

 • Poprawki związane z walidacja kodu HTML oraz zgodnością z WCAG 2.1.
 • Poprawiono tytuły niektórych stron, np. widoku opisu kolekcji ma w tytule nazwę tej kolekcji.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wysyłanie wiadomości email, w przypadku kiedy serwer poczty wymaga protokołu TLS 1.2.
 • IIIF: Poprawiono kod błędu (403 Forbidden) przy próbie dostępu do treści obiektu, w przypadku kiedy użytkownik nie posiada wymaganych uprawnień.
 • OAI-PMH: Dodano brakujący plik manifestu IIIF dla schematu mets_exp.

1.1.1.3. Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Usunięto problemy z uruchamianiem Aplikacji na systemach macOS

 • Poprawiono błąd powodujący, że sortowanie obiektów po nazwie ignorowało spacje

 • Masowe ładowanie obiektów: Poprawiono błąd uniemożliwiający aktualizację metadanych obiektów, w przypadku kiedy plik treści nie był wskazany.

 • Masowe ładowanie obiektów: Dodano automatyczne ustawianie głównego formatu, w przypadku kiedy istnieje tylko 1 format.

 • Przy usuwaniu z kolekcji całego katalogu, usuwane są również obiekty w grupach, nawet jeśli były przypisane do kolekcji bezpośrednio.

1.2. Uwagi dotyczące aktualizacji

1.2.1.1. Aplikacja Czytelnika

 • WEB-INF/components/resources/WEBAPP_xx.xml: dodane opcjonalne wpisy z adresami do profili instytucji na Twitterze i Instagramie

Ważne informacje dla osób aktualizujących ze starszych wersji

Od wersji 6.2.13 dLibra umożliwia szyfrowanie połączenia Aplikacji Redaktora i Administratora z Serwerem. Informacje o konfiguracji tego mechanizmu znajdują się w nocie do wydania.

Od wersji 6.2.13 cała dLibra jest zgodna ze środowiskiem Java w wersji 11 oraz kontenerem aplikacji Apache Tomcat w wersji 9. Wszystkie kolejne wydania dLibry 6.2.X nadal będą wspierały starsze wersje tego oprogramowania (Java 8 oraz Tomcat 7), tak więc ich aktualizacja jest zalecana, ale nie jest konieczna.


 • No labels