Usprawnienia i naprawione błędy

To wydanie zawiera wszystkie poprawki i usprawnienia wprowadzone w wersji 6.1.8, oraz dodatkowo:

Aplikacja Czytelnika

 • Usunięto pasek znajdujący się pod ostatnią aktualnością na stronie głównej.

 • Zmieniono konfigurację cache - będzie domyślnie włączony.

 • Poprawiono wygląd odtwarzacza plików Audio.

 • Dodano możliwość ukrycia wybranych atrybutów na stronie publikacji.

 • Poprawione reagowanie na błędy podczas wykonywania zadań okresowych:

  • Osobny plik logów - periodic-error.log.

  • Dodatkowe próby wykonania zadania (domyślnie 3) - jeśli żadna się nie powiedzie, zadanie zostaje zablokowane do następnego restartu i wysyłany jest mail do administratora

  • Błąd w zadaniu wywoływanym przy starcie zatrzymuje dalsze uruchamianie aplikacji

 • Poprawiono błąd występujący przy próbie wyświetlenia treści IIIF jeżeli serwer Cantaloupe działał maszynie z systemem operacyjnym Windows.

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający użytkownikom dodawanie publikacji planowanych i grupowych do ulubionych.

 • Usprawniono działanie "Ulubionych obiektów" w panelu użytkownika.

 • Poprawiono logowanie niektórych elementów - wszystkie logi powinny trafiać do pliku dlibra.log.

 • Dodano mechanizm oczekiwania przy uruchamianiu aplikacji, kiedy serwer dLibra nie jest jeszcze dostępny.

 • Uspójniono proporcje wymiarów wszystkich wyświetlanych miniaturek.

 • Zmieniono domyślny format generowanych miniatur obiektów z PNG na JPG.

 • Zmieniono domyślny sposób wyświetlania miniatur o niepasujących proporcjach - zamiast powiększania i ucinania brzegów, są pomniejszane i zostają puste marginesy.

 • Poprawiono jakość skalowania miniaturek obiektów.

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Poprawiono błąd związany z brakiem odświeżania widoku podczas zmiany opisu kolekcji.

 • W tabeli z metadanymi poprawiono wyświetlanie i edycję wartości atrybutów kontrolowanych, kiedy użytkownik nie ma praw do edycji wartości słownikowych.

Serwer

 • Poprawiono błąd występujący przy próbie czyszczenia cache, kiedy cache jest pusty.

 • Dodano mechanizm oczekiwania przy uruchamianiu serwera, kiedy baza danych nie jest jeszcze dostępna.

 • Dodano mechanizm oczekiwania przy uruchamianiu wydzielonych komponentów serwera, kiedy główny serwer nie jest jeszcze dostępny.

 • Zwiększono maksymalny czas tworzenia/przywracania kopii indeksu z 2 do 10 minut.

Uwagi dotyczące aktualizacji

Obowiązują uwagi wymienione dla wersji 6.1.8, oraz dodatkowo:

Aplikacja Czytelnika

 • W pliku /WEB-INF/components.xml dla komponentu PublicationComponent został dodany nowy parametr hiddenAttributes.
 • W pliku /WEB-INF/periodic.xml dla wszystkich zadań istnieje możliwość dodania nowej właściwości retries (liczba powtórzeń w przypadku błędu, domyślnie 3).
 • W pliku /WEB-INF/log4j.properties dodano domyślną konfigurację logowania błędów w zadaniach okresowych, zalecamy ustawić adres e-mail administratora we właściwości log4j.appender.PeriodicTaskMonitor.To.

Serwer

 • W pliku /conf/cs/service.properties dodana właściwość zip.skipOnSingleFile
 • W pliku /conf/wrapper/troubleshooting.conf zmieniona zwiększona wartość wrapper.startup.timeout
 • No labels