Usprawnienia i naprawione błędy

Aplikacja Czytelnika

 • Zmieniono ikonę dla publikacji planowanych na stronie z wynikami wyszukiwania (książka z zegarem).

 • Poprawiono błąd, który powodował, że licznik wyświetleń publikacji nie był czasami wyświetlany.

 • Poprawiono błąd powodujący brak kodowania linków referencyjnych na stronie wyników wyszukiwania jeżeli użyte były filtry.

 • Kolekcja główna nie będzie wyświetlana w zakładce "Historia przeglądania", jeżeli historia użytkownika jest pusta.

 • Poprawiono błąd umożliwiający dostęp do obiektów, które nie należały do kolekcji głównej lub jej podkolekcji.

 • Dodano możliwość podziału pliku sitemap Google Scholar na podstawie liczby obiektów (domyślnie 15000).

 • Poprawiono błąd powodujący niewłaściwe kodowanie ścieżek do obiektów w pliku sitemap Google Scholar.

 • Poprawiono błąd powodujący, że na liście "Ulubione obiekty" w profilu użytkownika mogły być widoczne obiekty z innych instancji Aplikacji Czytelnika, jeżeli aplikacje korzystały z tego samego Serwera.

 • Dla metadanych Dublin Core zawsze generowana będzie wartość DC.identifier, także w przypadku, kiedy główny format obiektu jest inny niż PDF.

 • Poprawiono wyświetlanie raportów w panelu administracyjnym.

 • Poprawiono błąd powodujący generowanie niepoprawnych linków do publikacji w raportach w panelu administracyjnym.

 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie niewłaściwej listy publikacji w raporcie dot. nie opublikowanych obiektów w panelu administracyjnym.

 • Raporty w panelu administracyjnym generowane będą tylko względem kolekcji głównej skonfigurowanej w Aplikacji Czytelnika.

 • Zmieniono język wyświetlania "kolekcji, do których przypisany jest obiekt" w zakładce "Informacje" w widoku publikacji z bieżącego języka metadanych na bieżący język użytkownika.

 • Dodano możliwość ukrycia wybranych podkolekcji na stronie z opisem kolekcji.

 • Poprawiono błąd powodujący błędne wyświetlanie nazw formatów w widoku statystyk biblioteki cyfrowej.

 • Poprawiono błąd powodujący generowanie niepoprawnych linków do obiektów w danym formacie w widoku statystyk biblioteki cyfrowej.

 • Poprawiono błąd powodujący generowanie niepoprawnych linków do wyszukiwania dla wartości typu Data w widoku publikacji.

 • Poprawiono błąd związany ze strukturą publikacji pojawiający się w przypadku, kiedy dane przechowywane w cachu są już nieaktualne.

 • Poprawiono wyświetlanie aktywnych filtrów wyszukiwania w przypadku, kiedy użyta została jedynie opcja "Wyświetl zbiory dodane od dnia".

 • Zoptymalizowano użycie cache w przypadku przechowywania struktur publikacji grupowych.

 • Poprawiono obsługę żądań do nieistniejących obrazków - status 404 Not Found zamiast 500 Internal Server Error.

 • Poprawiono błąd umożliwiający dodawanie podobiektów do obiektów niebędących obiektami grupowymi, za pomocą mechanizmu masowego ładowania.

 • Poprawiono błąd umożliwiający wyświetlanie w komponencie "Obiekty Polecane" obiektów nienależących do kolekcji głównej. Komponent jest też domyślnie ukrywany jeżeli nie ma obiektów do wyświetlenia.

 • Poprawiono obsługę protokołu OAI-PMH pod kątem prezentacji obiektów wieloformatowych i przekonwertowanych stron DjVu w profilach mets i mets_exp.

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Poprawiono błąd powodujący, że po edycji wartości słownikowej w Aplikacji Redaktora zmieniał się język wartości.

 • Poprawiono wczytywanie znaczników zaczynających się od 0 przy importowaniu metadancyh w formacie MARC.

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zaimportowanie wartości atrybutu w formacie MARC przy użyciu identyfikatora wielowartościowego.

 • Dodano normalizację Unicode wartości atrybutów.

Serwer

 • Poprawiono domyślną konfigurację logów. Usunięto zbędne pliki logów. Zwiększono domyślną liczbę plików wrapper.log do 20.

 • Uaktualniono domyślną konfigurację eksportu metadanych Dublin Core oraz Highwire Press zgodnie z wytycznymi Google Scholar.

 • Poprawiono błędy powodujące usunięcie publikacji z indeksu (po przeniesieniu publikacji pomiędzy katalogami lub dodaniu plików do publikacji planowanej)

 • Poprawiono wydajność aktualizacji metadanych w przypadku dużych publikacji grupowych.

 • Dodane nowe zadanie JMX pozwalające na normalizację Unicode wszystkich wartości atrybutów w bazie danych.

 • Dodano nowe zadanie JMX pozwalające na usunięcie z dysku plików miniaturek niepowiązanych z żadną publikacją/edycją/kolekcją.

 • Poprawiono błąd pozwalający na pobranie plików miniaturek nieopublikowanych edycji.

Uwagi dotyczące aktualizacji

Aplikacja Czytelnika

 • W pliku /WEB-INF/components.xml został dodany nowy komponent CollectionDescriptionComponent z parametrem HiddenCollectionsIds.
 • W pliku /WEB-INF/periodic.xml do definicji zadania GoogleScholarSitemapTask została dodana właściwość filesPerSitemap.

Serwer

 • Po dokonaniu aktualizacji zaleca się wykonanie dwóch zadań dostępnych poprzez konsolę JMX:
  • dLibra Server ver.X.X.X -> Metadata server -> MaintenanceTasks -> Operations -> normalizeUTF8Values
  • dLibra Server ver.X.X.X -> Content server -> VariousTasks -> Operations -> clearNotAssociatedThumbnails
 • Zaleca się również przyjęcie wszystkich zmian wprowadzonych w pliku /conf/log4j.properties.
 • W pliku /conf/server.xml usunięto sekcję dot. ustawień SMTP.
 • Usunięto plik konfiguracyjny /conf/smtp.properties.
 • No labels