Usprawnienia i naprawione błędy

To wydanie zawiera wszystkie poprawki i usprawnienia wprowadzone w wersji 6.1.6, oraz dodatkowo:

Aplikacja Czytelnika

 • Zmieniono ścieżkę do pobierania treści publikacji z /zip na /download.

 • Drobne poprawki szaty graficznej.

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Dodano przycisk umożliwiający dodawanie kolejnych wartości do wybranego atrybutu.

 • Poprawiono błąd powodujący przeskakiwanie do innego wiersza tabeli metadanych przy pierwszym dodaniu nowej wartości.

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający pobranie skompresowanych plików publikacji w Aplikacji Redaktora.

 • Poprawiono błąd występujący przy pobieraniu skompresowanych plików publikacji jeżeli nazwa publikacji była zbyt długa lub zawierała niedozwolone znaki.

 • Wyłączono opcję pobierania skompresowanych plików publikacji w przypadku kiedy publikacja zawiera tylko jeden plik. Pojedyncze pliki publikacji pobierane będą zawsze w nieskompresowanej postaci. Publikacje posiadające wiele plików mogą być pobierane w postaci skompresowanej.

Serwer

 • Poprawiono błąd występujący przy pobieraniu spakowanej publikacji wieloformatowej (zip), w której pliki różnych formatów nie są w podkatalogach.

Nowe funkcje i inne zmiany

 • Dodano pliki umożliwiające uruchomienie Serwera i Aplikacji Czytelnika jako serwisy (systemd).

 • Zmieniono domyślny sposób generowania logów Aplikacji Czytelnika. Wszystkie logi Aplikacji Czytelnika trafiają teraz do osobnych plików dlibra.log. W domyślnej konfiguracji maksymalny rozmiar plików logów wynosi 10MB. Po przekroczeniu tej wartości tworzony jest kolejny plik logów, aż do 10 plików. Po wyczerpaniu limitu plików logi są nadpisywane począwszy od najstarszego pliku logów.

 • Zaktualizowano wersję serwera Cantaloupe z 4.0.2 do 4.1.2.

Uwagi dotyczące aktualizacji

Aplikacja Czytelnika

 • Istnieje możliwość zmiany lokalizacji, rozmiaru i liczby nowych plików logów poprzez zmianę wartości parametrów w pliku WEB-INF/log4j.properties. Za powyższe właściwości odpowiadają kolejno pola log4j.appender.file.File, log4j.appender.file.MaxFileSize oraz log4j.appender.file.MaxBackupIndex.

Serwer

 • W związku z aktualizacją serwera Cantaloupe niezbędne jest wykonanie następujących kroków:

  1. Pobrać archiwum dostępne pod adresem https://github.com/cantaloupe-project/cantaloupe/releases/download/v4.1.2/cantaloupe-4.1.2.zip

  2. Wypakować pobrane archiwum.

  3. Z wypakowanego katalogu skopiować plik cantaloupe-4.1.2.war do katalogu '/DLIBRA_SERWER/lib/cantaloupe', gdzie DLIBRA_SERWER to katalog, w którym znajduje się serwer dLibry.

  4. W pliku '/DLIBRA_SERWER/conf/cl/cantaloupe.properties' zmienić wartości poniższych pól na wartości jakie ustawione były w poprzedniej wersji pliku (poprzednia wersja pliku dostępna jest pod nazwą cantaloupe.properties.fromVersion_X.X.X):

   temp_pathname =
   http.host =
   http.port =
   FilesystemSource.BasicLookupStrategy.path_prefix =
   overlays.BasicStrategy.string =
   log.application.level =
  5. Upewnić się, że w pliku '/DLIBRA_SERWER/conf/cl/service.properties' wartość pola command wskazuje na aktualne archiwum war serwera Cantaloupe.

   command=java -Dcantaloupe.config=./conf/cl/cantaloupe.properties -Xmx2g -jar ./lib/cantaloupe/cantaloupe-4.1.2.war
 • No labels