Usprawnienia i naprawione błędy

To wydanie zawiera wszystkie poprawki i usprawnienia wprowadzone w wersji 6.0.6, oraz dodatkowo:

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Zmieniono domyślne położenie i rozmiary niektórych okien w Aplikacji Redaktora i w Aplikacji Administratora. Zmieniono położenie niektórych elementów interfejsu, poprawiono domyślne rozmiary niektórych kolumn w tabelach.

 • Na stronie głównej w panelu wyszukiwania dodano możliwość ukrycia belki z informacją o obrazie w tle (kiedy ta informacja nie jest ustawiona).

 • Dodano numer DOI publikacji do opisu bibliograficznego BIBTEX oraz RIS.

 • Poprawiono błąd powodujący, że dodatkowe informacje (np. odnośnik do PDF) nie były umieszczane w eksportowanym opisie bibliograficznym.

Uwagi dotyczące aktualizacji

Aplikacja Czytelnika

 • Funkcja konwersji miniatur w Self-Archiving w domyślnej konfiguracji została wyłączona. W celu uaktywnienia tej funkcji należy odkomentować wartość thumbnail.size w WEB-INF/conf/pubcreator.properties

Serwer

 • (OPCJONALNE) W przypadku, kiedy do prezentacji treści publikacji wykorzystywany jest serwer Cantaloupe istnieje możliwość jego aktualizacji do wersji 4.1.2. W tym celu należy:
  1. Pobrać archiwum dostępne pod adresem https://github.com/cantaloupe-project/cantaloupe/releases/download/v4.1.2/cantaloupe-4.1.2.zip

  2. Wypakować pobrane archiwum.

  3. Z wypakowanego katalogu skopiować plik cantaloupe-4.1.2.war do katalogu z poprzednią wersją Cantaloupe np. (/dlibra/cantaloupe).

  4. Z wypakowanego katalogu skopiować plik cantaloupe.properties.sample do katalogu z konfiguracją wersji poprzedniej np. (/dlibra/cantaloupe).

  5. Z pliku konfiguracyjnego (cantaloupe.properties) poprzedniej wersji należy przekopiować wartości poniższych pól do pliku cantaloupe.properties.sample (4.1.2):

   temp_pathname =
   http.host =
   http.port =
   FilesystemSource.BasicLookupStrategy.path_prefix =
   overlays.BasicStrategy.string =
   log.application.level =
  6. Po przekopiowaniu wartości plik cantaloupe.properties należy usunąć lub zachować ze zmienioną nazwą (np. cantaloupe_4_0_2.properties).

  7. Zmienić nazwę pliku cantaloupe.properties.sample na cantaloupe.properties

  8. Zaktualizować ścieżkę do archiwum war serwera Cantaloupe w pliku kontekstu serwera Tomcat np. /TOMCAT_HOME/Catalina/localhost/cantaloupe.xml

   <Context docBase="/dlibra/cantaloupe/cantaloupe-4.1.2.war">
  9. Zrestartować serwer Tomcat.

 • No labels