Usprawnienia i naprawione błędy

Aplikacja Czytelnika

 • Przyciski "Anuluj" oraz "X" na stronie logowania/rejestracji przekierowują na poprzednią stronę.

 • Dodano obsługę nieaktualnych linków prowadzących do plików publikacji, która została zmieniona na publikację wieloformatową.

 • Poprawione sortowanie wyników wyszukiwania po atrybutach, gdy opisy są w innym języku niż aktualnie wybrany.

 • Przycisk "X" na stronie treści publikacji domyślnie przekierowuje do strony opisu obiektu.

 • Poprawiono drobne błędy w etykietach w języku polskim.

 • Dodano powitanie z nazwą użytkownika do treści wiadomości email dot. nowych publikacji w bibliotece (Newsletter).

 • Naprawiono wyświetlanie niektórych miniatur publikacji na stronie wyników wyszukiwania w przeglądarce Google Chrome.

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Poprawiono błąd powodujący blokowanie niektórych plików po wczytaniu katalogu do masowego ładowania.

 • Poprawiono wyświetlanie komunikatu błędu po nieudanej próbie stworzenia publikacji grupowej.

 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o zmianie typu atrybutów podczas zmiany języka aplikacji w Aplikacji Administratora.

 • Poprawiono komunikat o błędzie podczas próby wyszukania obiektu przez użytkownika nie posiadającego wymaganych uprawnień.

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający dostęp do obiektu, jeżeli użytkownik nie posiadał uprawnień do wyświetlania katalogów nadrzędnych obiektu.

 • Poprawiono rzadko występujący błąd podczas dodawania nowej publikacji, kiedy uruchomione są jednocześnie Aplikacja Redaktora i Aplikacja Administratora.

 • Poprawiono błąd przy odświeżaniu listy wartości w narzędziu do usuwania niepowiązanych wartości atrybutów.

 • Usunięto opcję pobierania skompresowanych plików publikacji w Aplikacji Redaktora. Pliki pobierane będą zawsze w nieskompresowanej postaci.

Serwer

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający generowanie statystyk w systemach korzystających z baz danych MySQL/MariaDB.

 • Przyspieszono działanie oraz poprawiono drobne błędy związane ze zmianą wartości dziedziczonych metadanych.

 • Poprawiono błąd powodujący pozostawianie pustych plików tymczasowych w katalogu cache.

 • Usprawniono działanie sprawdzania uprawnień dla użytkowników IP.

 • Poprawiono błąd występujący przy pobieraniu publikacji w formacie ZIP jeżeli publikacja zawiera plik readme.txt.

 • Poprawiono błąd występujący podczas dodawania publikacji planowanej lub grupowej z miniaturą na instancjach z wydzielonym serwerem treści.

 • Poprawiono błąd powodujący, że w niektórych przypadkach synonimy wartości atrybutów nie były poprawnie indeksowane.

Nowe funkcje i inne zmiany

 • Zaktualizowano listę stron i plików, jakie mogą być indeksowane przez roboty indeksujące.

 • Wyłączono logowanie komunikatów dot. zerwania połączenia z klientem (Broken Pipe) dla Aplikacji Czytelnika.

 • Dodano informację o adresie IP oraz User-Agent klienta do logów Aplikacji Czytelnika.

Uwagi dotyczące aktualizacji

Nie ma istotnych zmian w plikach konfiguracyjnych.

 • No labels