Usprawnienia i naprawione błędy

To wydanie zawiera wszystkie poprawki i usprawnienia wprowadzone w wersji 6.0.4, oraz dodatkowo:

Aplikacja Czytelnika

  • Wyświetlanie domyślnego formatu publikacji po przejściu z wyników wyszukiwania
  • Wartości atrybutów zawierające DOI przenoszą do doi.org
  • Wyświetlanie tytułu publikacji zamiast jego nazwy w widoku struktury publikacji grupowej
  • Poprawiony rzadko występujący błąd uniemożliwiający wyświetlenie listy plików podczas wyświetlania publikacji

Nowe funkcje i inne zmiany

  • Wtyczki dLibry bazujące na licencji GPL zostały opublikowane jako open-source
  • Możliwość wyszukiwania obiektów po identyfikatorze DOI

Uwagi dotyczące aktualizacji

Aplikacja Czytelnika

  • w WEB-INF/components.xml dla komponentu JnlpComponent został usunięty parametr main.app.jar.name
  • W WEB-INF/web.xml do definicji filtru CorsFilter został dodany parametr cors.allowed.origins

  • No labels