Usprawnienia i naprawione błędy

Aplikacja Czytelnika


 • Usunięto wiadomość powodującą błąd widoczny w konsoli przeglądarki przy przeglądaniu treści w formacie JPEG
 • Poprawiony komunikat błędu przy próbie rejestracji konta z użyciem zbyt krótkiej/długiej nazwy użytkownika
 • Możliwość udostępniania publikacji na portalach społecznościowych w zależności od wybranego języka
 • Wyświetlanie publikacji w formacie JPEG: poprawione wyświetlanie obiektu podczas skalowania, możliwość skalowania obiektu za pomocą kółka myszy
 • Uspójnione nazewnictwo formatów dla statystyk
 • Poprawiony błąd uniemożliwiający eksport ulubionych w panelu użytkownika
 • Zmiany w wyświetlaniu aktualności: skrócona treść domyślnej wiadomości, poprawna data utworzenia domyślnej wiadomości, usuwanie niepoprawnych tagów HTML
 • Możliwość niezależnej zmiany języka metadanych wyświetlanej publikacji
 • Pobieranie publikacji w archiwum ZIP: z góry znana wielkość pliku
 • Poprawiony błąd z wyświetlaniem strony metadanych, kiedy nazwy Exlibris RDF nie pasują do nazw RDF w bazie danych
 • Poprawiony błąd występujący kiedy opis podkolekcji jest pusty w bazie danych OracleDB
 • Poprawione stylowanie tabel na stronie ze statystykami
 • Więcej w FBC: poprawiona trafność wyników, poprawiony link do strony FBC
 • Poprawiony błąd występujący podczas wyszukiwania po dacie, kiedy podana zostanie tylko jedna z wartości granicznych
 • Poprawiony błędny link w newsletterze prowadzący do ustawień w profilu użytkownika
 • Ustawione filtry wyszukiwania pozostają widoczne, kiedy nie ma żadnych wyników do wyświetlenia

Aplikacja Redaktora

 • Drobne poprawki pisowni niektórych etykiet
 • Kolejność wartości w atrybutach w publikacji grupowej: wartości atrybutów obiektów należących do publikacji grupowej zachowują kolejność z obiektu nadrzędnego, zmiana kolejności wartości możliwa jest tylko w obiekcie nadrzędnym
 • Poprawiony błąd w wyświetlaniu postępu wgrywania dużych plików przy tworzeniu nowej publikacji
 • Poprawione błędy przy uruchamianiu Aplikacji Redaktora po usunięciu atrybutów z konfiguracji Dublin Core
 • Poprawione rozwijanie i zaznaczanie elementów na drzewku obiektów po wyszukaniu obiektu

Serwer

 • Poprawiona wydajność OAI-PMH
 • Poprawiony rzadko występujący błąd przy zmianie kolejności elementów kolekcji
 • Poprawiony błąd przy usuwaniu użytkownika w bazie danych MySQL
 • Poprawione wolne działanie strony WWW podczas reindeksacji
 • Poprawiona wydajność uspójniania przypisań do kolekcji

Uwagi dotyczące aktualizacji

Nie ma istotnych zmian w plikach konfiguracyjnych.

 • No labels