Usprawnienia i naprawione błędy

To wydanie zawiera wszystkie poprawki i usprawnienia wprowadzone w wersji 6.0.3, oraz dodatkowo:

Aplikacja Czytelnika

  • Publikacje z TIFF-ami piramidalnymi: przeglądarka rozpoczyna wyświetlanie od pliku oznaczonego jako pierwszy
  • Poprawiony błąd z wyświetlaniem plików TIFF gdy dLibra działa na systemie Windows
  • Poprawiony błąd z wyświetlaniem plików TIFF gdy dLibra działa na bazie danych Oracle

Serwer

  • Poprawiony błąd z rejestrowaniem DOI, gdy dLibra działa na bazie danych MySQL


Uwagi dotyczące aktualizacji

Nie ma istotnych zmian w plikach konfiguracyjnych.

  • No labels