Usprawnienia i naprawione błędy

To wydanie zawiera wszystkie poprawki i usprawnienia wprowadzone w wersji 6.0.3, oraz dodatkowo:

Aplikacja Czytelnika

Serwer


Uwagi dotyczące aktualizacji

Nie ma istotnych zmian w plikach konfiguracyjnych.