W systemie dLibra przechowywane obiekty cyfrowe posiadają wiele różnych właściwości, które je opisują i są z nimi związane. Właściwości takie nazywamy metadanymi. Ze względu na charakter tych właściwości (metadanych) dzielimy je na trzy podstawowe rodzaje:

  • metadane strukturalne - definiują w jaki sposób są zorganizowane złożone obiekty cyfrowe,
  • metadane administracyjne - informacje pozwalające na zarządzanie obiektem, takie jak prawa dostępu do obiektu, format cyfrowy plików wchodzących w skład obiektu,
  • metadane opisowe - opisują obiekt by możliwe było jego odnalezienie czy identyfikacja. Mogą zawierać takie informacje jak autor, tytuł, itp.
  • No labels