W systemie dLibra przechowywane obiekty cyfrowe posiadają wiele różnych właściwości, które je opisują i są z nimi związane. Właściwości takie nazywamy metadanymi. Ze względu na charakter tych właściwości (metadanych) dzielimy je na trzy podstawowe rodzaje: