Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Panel administracyjny

Opis panelu administracyjnego

Strona główna :

 • Mamy możliwość uruchomienia Aplikacji Redaktora/Admnistratora.
 • Akcja "Uaktualnienie Aplikacji Redaktora/Admnistratora" powinna być wywoływana TYLKO przez osobę przeprowadzającą aktualizację aplikacji redaktora. Operacja ta przygotowuję Aplikację Redaktora/Admnistratora do uruchomienia z poziomu aplikacji czytelnika.

Sekcje:

 • wiadomości - strona ta zawiera listę wiadomości, pozwala ona zarządzać (dodawać/usuwać/modyfikować) wiadomościami wyświetlanymi na stronie głównej.
 • strony pomocy - zarządzanie stronami pomocy. W aplikacji czytelnika systemu dLibra istnieją trzy strony specjalne:
  • address - domyślnie jest wykorzystywana przez komponent wyświetalający informacje o instytucji (w stopce strony).
  • about-dlibra - strona ta zawiera podstawowe informacje o systemie dLibra i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Istnienie tej strony jest jednym z wymogów licencyjnych.
  • default - domyślna strona pomocy, jest ona wyświetlana w przypadku gdy strona wyspecyfikowana w żądaniu użytkownika nie istnieje w systemie.
  • search-help - objaśnienie znaczenia ikon użytych na stronie z wynikami wyszukiwania.
  • plain-content - opis mechanizmu udostępniania treści dla robotów.
  • example-page - przykładowa strona pomocy podlinkowana domyślnie w sekcji "Informacje".
  • dc-desc - opis standardu opisu DCMES.
  • text-query-format - poprawne formułowanie zapytań w systemi dLibra.
 • raporty - aplikacja czytelnika oferuje dostęp do następujących raportów dotyczących całej biblioteki cyfrowej:
  • Lista publikacji, które nie są dostępne dla użytkownika "public"
  • Lista publikacji z usuniętą zawartością
  • Lista nieopublikowanych wydań
  • Lista wydań, których data publikacji wygasa w ciągu 30 dni
  • Lista publikacji, które nie są przypisane do żadnej kolekcji
 • informacje - zawartość - zarządzanie zawartością sekcji "Informacje" na stronie głównej aplikacji czytelnika.
 • mechanizm www - statystyki związane z czasem działania poszczególnych komponentów aplikacji czytelnika.
 • przeglądarki - statystyki dostępu poszczególnych przeglądarek.
 • wykresy - statystyki biblioteki cyfrowej.

Niektóre sekcje (strony pomocy, typy publikacji, błędy) pozwalają na eksportuj i importuj stron w formacie XML.

 • No labels