You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Uwaga!

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy modyfikowaniu wszystkich opisanych poniżej plików i parametrów systemu dLibra.

 

Konfiguracja podstawowa

Wszystkie pliki konfiguracyjne systemu dLibra znajdują się w podkatalogu conf katalogu głównego serwera oraz jego podkatalogach. W każdym z plików istotne parametry konfiguracyjne zostały opatrzone komentarzem. Pliki znajdujące się bezpośrednio w katalogu conf dotyczą wszystkich usług serwera systemu dLibra. Pliki znajdującie się w podkatalogach tego katalogu zawierają indywidualne ustawienia poszczególnych usług. Dostępne są następujące pliki konfiguracyjne:

 • database.properties - zawiera nazwę użytkownika, hasło oraz adres bazy danych wykorzystywanej przez serwer dLibra oraz parametry definiujące rodzaj wykorzystywanej bazy danych.
 • default-service.properties - zawiera domyślne wspólne parametry konfiguracyjne usług serwera dLibra. Zdefiniowane w tym pliku wartości mogą być nadpisywane w plikach service.properties poszczególnych usług.
 • diacritic.properties.xml - plik określający zasady transformacji znaków diakrytycznych na potrzeby indeksowania i wyszukiwania.
 • ehcache.properties,*.dtd - pliki konfiguracyjne mechanizmu dostępowego do bazy danych.
 • log4j.properties - plik konfigurujący mechanizm logowania przebiegu pracy serwera.
 • lucene.properties - plik konfigurujący mechanizm indeksowania i wyszukiwania.
 • server.xml - główny plik konfiguracyjny serwera. Zawiera on listę usług serwera dLibra, które mają być uruchomione oraz wskazania na pozostałe pliki konfiguracyjne.
 • smtp.properties - plik konfigurujący mechanizm wysyłania wiadomości e-mail (wykorzystywany opcjonalnie, w zależności od konfiguracji mechanizmu logowania).
 • stopwords.properties - plik zawierający listę słów ignorowanych podczas indeksowania i wyszukiwania.
 • wrapper/base.conf, wrapper/java.conf, wrapper/logging.conf, wrapper/troubleshooting.conf, wrapper/windows.conf - zestaw plików konfiguracyjnych mechanizmu odpowiedzialnego za uruchomienie serwera dLibra w trybie usługi. Szczegółowa dokumentacja tego pliku znajduje się na stronie http://wrapper.tanukisoftware.org/doc/english/properties.html. Można tu m.in. ustawić maksymalne zużycie pamięci przez serwer dLibra (parametr wrapper.java.maxmemory w pliku base.conf).
 • wrapper/base-yajsw.conf, wrapper/java-yajsw.conf - pliki konfiguracyjne mechanizmu odpowiedzialnego za uruchomienie serwera dLibra w trybie usługi w przypadku 64-bitowego systemu operacyjnego.
 • ??/quartz.properties - plik konfigurujący mechanizm zadań okresowych.
 • pliki ??/jobs.xml - pliki konfigurujące zadania okresowe na poziomie poszczególnych usług serwera dLibra.
 • ??/service.properties - plik zawierający parametry konfiguracyjne specyficzne dla poszczególnych usług.
 • cs/zip_readme.txt - szablon informacji tekstowej dołączanej do archiwów z treścią publikacji.
 • ms/bibtex-export.properties, ms/dc-export.properties, ms/dcterms-export.properties, ms/etd-export.properties, ms/highwire-export.properties, ms/ris-export.properties - pliki określający zasady transformacji metadanych do różnych schematów atrybutów.
 • mx/xls - katalog zawierający pliki wykorzystywane do generowania interfejsu administracyjnego serwera.
 • se/searchConfig.properties - plik konfigurujący atrybuty wykorzystywane przy generowaniu wyników wyszukiwania.

Konfiguracja Self-Archiving

W serwerze w pliku /conf/ms/service.properties można ustawić dostępność kreatora publikacji dla wszystkich czytelników. Służy do tego flaga wwwPublicationAllowed, którą należy ustawić na "true". Jako, że tworzone przez kreator publikacje są lokowane w konkretnych folderach w systemie dLibra konieczne jest również wskazanie takiego folderu poprzez ID w parametrze publicDirectoryId.

Aby obie te zmiany przyniosły oczekiwany efekt konieczne jest ponowne uruchomienie po pierwsze serwera dLibra, po drugie kontenera Aplikacji Czytelnika.

 • No labels