W programie redaktora możliwe są dwa tryby działania:

  • Tryb prosty
  • Tryb zaawansowany

Domyślnie włączony jest tryb prosty. Aby przełączyć się do trybu zaawansowanego należy wybrać opcję Tryb zaawansowany z menu Widok. Aby powrócić do trybu prostego należy ponownie wybrać opcję Tryb zaawansowany z menu Widok.

Różnice pomiędzy trybami działania (widokami) programu redaktora przedstawione są w tabeli poniżej.

Właściwość/Tryb

Tryb prosty

Tryb zaawansowany

Węzeł obiektu

  • Jeżeli obiekt posiada tylko jedno wydanie to po jej otworzeniu nie jest ono widoczne - po otworzeniu obiektu widoczne są tylko wersje plików składających się na to wydanie obiektu. Wszystkie właściwości dotyczące wydania i obiektu można modyfikować na zakładkach okna właściwości po zaznaczeniu obiektu na liście elementów,
  • Jeżeli obiekt posiada więcej niż jedno wydanie to po jej otworzeniu widoczne są jej wydania (tak samo jak w trybie zaawansowanym) oraz węzeł plików obiektu. Po zaznaczeniu takiego obiektu na liście elementów, na zakładkach okna właściwości można modyfikować tylko właściwości obiektu. Aby wyświetlić/modyfikować właściwości wydań tego obiektu należy go otworzyć, a następnie wybrać na liście elementów wydanie, którego właściwości mają być wyświetlone/modyfikowane (właściwości wydania pojawią się na zakładkach okna właściwości).

Po otworzeniu obiektu widoczne są wszystkie jego wydania. Wersje plików wchodzących w skład konkretnego wydania widoczne są po otworzeniu tego wydania. Poza wydaniami na liście znajduje się również węzeł plików obiektu (znajdują się w nim wszystkie pliki związane z obiektem).

  • No labels