Zobacz opis rozszerzenia typu eventListener.

Kod źródłowy wtyczki wraz z komentarzami oraz instrukcję budowania i instalacji można znaleźć tutaj

Wtyczka znajduje się w katalogu dcore-app-extension-el-test.

Rozszerzenie to reaguje na zdarzenia zachodzące w aplikacji redaktora i administratora i dla każdego z nich wyświetla okienko dialogowe informujące o typie zdarzenia oraz podające informacje pobrane z serwera dLibry dotyczące obiektu, dla którego zdarzenie miało miejsce. Przykładowy efekt działania tej wtyczki dla zdarzenia dotyczącego zmiany właściwości wydania widoczny jest na obrazku poniżej.

  • No labels