W systemie dLibra można przechowywać dowolne obiekty cyfrowe bez względu na ich cyfrowy format. Mogą to być strony HTML, pliki PDF, pliki graficzne, pliki dźwiękowe , pliki wideo, sceny 3D, itd. Domyślnie, wprowadzone do systemu dLibra obiekty cyfrowe (pliki) są przekazywane czytelnikowi w takiej samej postaci bez żadnych modyfikacji. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, jeśli w aplikacji czytelnika są dodane określone rozszerzenia. Rozszerzenia pozwalają na wysyłanie dodatkowych informacji poza samym obiektem cyfrowym (np. kod HTML osadzający obiekt multimedialny) po to by ułatwić czytelnikowi przeglądanie tego zasobu. Rozszerzenia tworzone są z myślą o konkretnych formatach cyfrowych obiektów. Przykładowo, pliki DjVu mogą być wysyłane bez zmian (domyślne zachowanie systemu) lub mogą być prezentowane używając rozszerzenia - przy pomocy specjalnego programu (skryptu HTML), który otwiera się w przeglądarce użytkownika (użytkownik nie musi mieć w takim przypadku zainstalowanego specjalnego oprogramowania do odczytu plików DjVu, musi mieć jedynie włączoną obsługe JavaScript).

Od wersji 6.1.0 systemu dLibra, w przypadku obiektów reprezentujących obrazy cyfrowe wysokiej rozdzielczości, zaleca się stosować format tiff piramidalny. Informacje na temat prezentacji takich obiektów można znaleźć w dziale 03. Prezentacja obiektów cyfrowych. Informacje dotyczące konfiguracji możemy przeczytać w dodatku Dodatek D: Konfiguracja IIIF

  • No labels