Protokół OAI-PMH służy do selektywnego pobierania metadanych. Oparty jest on na technologiach HTTP oraz XML.

System dLibra wspiera protokół OAI-PMH w jego najnowszej wersji. Bazowy adres URL repozytorium OAI-PMH dla bibliotek cyfrowych opartych na systemie dLibra jest następujący: http://<biblioteka cyfrowa>/dlibra/oai-pmh-repository.xml, gdzie <biblioteka cyfrowa> to adres konkretnej biblioteki cyfrowej. System biblioteki cyfrowej dLibra może również działać jako serwer pobierający metadane z innych repozytoriów OAI-PMH i na tej podstawie udostępniać wyszukiwanie w tych zasobach. Jednak ze względu na duże obciążenie serwera operacjami związanymi z pobieraniem metadanych z innych repozytoriów i ich przetwarzaniem, najczęściej do celów wyszukiwania zasobów rozproszonych biblioteki cyfrowe wykorzystują serwis Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC).

Portal FBC komunikuje się z różnymi bibliotekami cyfrowymi w Polsce poprzez protokół OAI-PMH, pobiera metadane zasobów i na tej podstawie udostępnia użytkownikom końcowym różne usługi (np. wyszukiwanie w zasobach wszystkich bibliotek cyfrowych). Więcej informacji na temat portalu FBC można znaleźć pod adresem http://fbc.pionier.net.pl

  • No labels