System dLibra może korzystać z systemów katalogowych LDAP do uwierzytelniania użytkowników. W przypadku wykorzystywania LDAP system dLibra sprawdza podane przez użytkownika hasło oraz login w określonym serwerze LDAP. Jeśli dane te są poprawne to określana jest tożsamość użytkownika w systemie dLibra. Tożsamość określana jest na podstawie właściwości konta, które pobierane są z systemu katalogowego LDAP.

  • No labels