Na stronach internetowych systemu dLibra istnieje możliwość włączenia kanałów RSS. W postaci kanałów RSS mogą być udostępniane między innymi następujące informacje:

  • Ostatnio dodane publikacje - w takim kanale RSS pojawiają się informacje o dodawanych publikacjach. Możliwe jest utworzenie kanału RSS z ostatnio dodanymi publikacjami na podstawie wyspecyfikowanych przez czytelnika kryteriów (np. publikacje z ostatniego tygodnia, ostatnich 10 publikacji, dodane od określonego dnia).
  • Planowane publikacje - w tym kanale RSS pojawiają się informacje o nowych publikacjach planowanych dodanych do systemu.
  • No labels