Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Wstęp

Tutaj znajduje się dokumentacja do 6. generacji systemu dLibra oraz 1. generacji systemu dMuseion. Użytkownicy systemu dMuseion powinni zapoznać się z dodatkowymi informacjami przed rozpoczęciem pracy z dokumentacją.

Możesz przeglądać tę dokumentację on-line lub zapisać ją w postaci PDF, HTML lub XML. Eksport poszczególnych stron jest możliwy poprzez wybranie opcji "Export to PDF" z menu "Narzędzia" w prawym górnym rogu strony.


Informacja dla użytkowników systemu dMuseion

Niniejsza dokumentacja odnosi się do pojęć związanych z systemem dLibra. A zatem, aby zinterpretować ją poprawnie w kontekście systemu dMuseion należy pamiętać, że:

  • publikacja w systemie dLibra odpowiada zabytkowi w systemie dMuseion,
  • publikacja grupowa w systemie dLibra odpowiada zabytkowi złożonemu w systemie dMuseion,
  • kolekcja w systemie dLibra odpowiada zbiorowi lub pokazowi w systemie dMuseion,
  • czytelnik / użytkownik stron WWW w systemie dLibra odpowiada zwiedzającemu w systemie dMuseion.

Przeglądaj dokumentację

Przeszukaj dokumentację


  • No labels