Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • W związku z aktualizacją serwera Cantaloupe niezbędne jest wykonanie następujących kroków:
  1. Pobrać i wypakować archiwum dostępne pod adresem https://github.com/cantaloupe-project/cantaloupe/releases/download/v5.0.4/cantaloupe-5.0.4.zip
  2. Z wypakowanego katalogu skopiować plik cantaloupe-5.0.4.jar do katalogu dlibra-server/lib/cantaloupe/ zastępując przy tym dotychczasowy plik .war.
  3. W pliku dlibra-server/conf/cl/cantaloupe.properties zmienić wartości poniższych pól na wartości jakie ustawione były w poprzedniej wersji pliku (poprzednia wersja pliku dostępna jest pod nazwą cantaloupe.properties.fromVersion_X.X.X): 

   Info
   iconfalse

   http.host =
   http.port = 
   FilesystemSource.BasicLookupStrategy.path_prefix =


  4. Upewnić się, że w pliku dlibra-server/conf/cl/service.properties wartość pola command wskazuje na aktualne archiwum .jar serwera Cantaloupe.

   Info
   iconfalse

   command=java -Dcantaloupe.config=./conf/cl/cantaloupe.properties -Xmx2g -jar ./lib/cantaloupe/cantaloupe-5.0.4.jar


 • W przypadku, kiedy serwer Cantaloupe nie będzie aktualizowany należy:
  1. Przywrócić poprzednią wersję pliku dlibra-server/conf/cl/cantaloupe.properties (poprzednia wersja pliku dostępna jest pod nazwą cantaloupe.properties.fromVersion_X.X.X).
  2. Upewnić się, że plik cantaloupe-4.1.6.warjest obecny w katalogu dlibra-server/lib/cantaloupe/.
  3. Upewnić się, że w pliku dlibra-server/conf/cl/service.properties wartość pola command wskazuje na dotychczasową wersję archiwum .war serwera Cantaloupe.

   Info
   iconfalse

   command=java -Dcantaloupe.config=./conf/cl/cantaloupe.properties -Xmx2g -jar ./lib/cantaloupe/cantaloupe-4.1.6.war


 • W pliku dlibra-server/conf/database.properties został dodany nieobowiązkowy wpis kontrolujący wielkość puli połączeń do bazy danych.

...