Usprawnienia i naprawione błędy

Serwer

 • Poprawiono błędy, które sporadycznie mogły powodować zawieszanie serwera.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wysyłanie e-maili przez serwer (np. do redaktorów po dodaniu obiektu przez self-archiving).
 • Zaktualizowano Cantaloupe do wersji 5.0.4.
 • Wprowadzono optymalizacje przyspieszające wyszukiwanie w serwisie webowym.
 • Dodano możliwość konfiguracji rozmiaru puli połączeń do bazy danych.

Aplikacja Czytelnika

 • Poprawiono błąd powodujący niewyświetlanie się wykresów na stronie statystyk.
 • Poprawiono filtrowanie blokowanych agentów oraz adresów IP pod kątem zliczania statystyk.
 • Poprawiono błąd, który w rzadkich przypadkach uniemożliwiał wyświetlenie wyników wyszukiwania z filtrowaniem po wybranej wartości.
 • Poprawiono błąd powodujący pojawianie się w tytułach stron niepożądanych ciągów znaków.
 • Poprawiono błąd powodujący pojawianie się komunikatu RODO przy każdym logowaniu dla wybranych typów logowania.
 • Rozszerzono konfigurację logowania CAS o wybór wersji protokołu, oraz dodano wsparcie dla przydzielania grup użytkowników na podstawie atrybutów CAS.
 • Dodano Captcha do formularza kontaktowego, zgłaszania błędów oraz prośby o dostęp.
 • Rejestracja DOI: Poprawiono schemat eksportu Crossref pod kątem wymagań dotyczących sposobu prezentacji danych ORCID.
 • OAI-PMH: Poprawiono błąd powodujący pojawianie się błędnych odnośników do plików PDF.
 • OAI-PMH: Na potrzeby eksportów do Europeany rozszerzono informacje dotyczące atrybutów typu Data oraz Geolokacja.
 • OAI-PMH: Dodano mimetype treści obiektów.
 • Ulepszono strukturę strony pod kątem zgodności z WCAG 2.1.

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Poprawiono błąd powodujący znikanie niektórych miniatur po zatwierdzeniu zmian.
 • Poprawiono błąd powodujący powstawanie nierozpoznanych wartości atrybutów przy imporcie metadanych obiektu.
 • Poprawiono błąd występujący podczas ładowania plików publikacji wieloformatowej z głównego katalogu dysku.
 • Usunięto zbędne zapytania o powód usunięcia wybranych bytów dLibry.
 • Poprawiono błąd powodujący automatyczne uzupełnianie nazwy publikacji na podstawie wartości dziedziczonych w kreatorze publikacji.

Uwagi dotyczące aktualizacji

Serwer

Ważne informacje dla osób aktualizujących Cantaloupe

Cantaloupe 5.0.4 wymaga środowiska Java w wersji 11. Aktualizacja Cantaloupe nie jest wymagana, jednak znacząco poprawia wydajność ładowania treści w formacie IIIF.

 • W związku z aktualizacją serwera Cantaloupe niezbędne jest wykonanie następujących kroków:
  1. Pobrać i wypakować archiwum dostępne pod adresem https://github.com/cantaloupe-project/cantaloupe/releases/download/v5.0.4/cantaloupe-5.0.4.zip
  2. Z wypakowanego katalogu skopiować plik cantaloupe-5.0.4.jar do katalogu dlibra-server/lib/cantaloupe/ zastępując przy tym dotychczasowy plik .war.
  3. W pliku dlibra-server/conf/cl/cantaloupe.properties zmienić wartości poniższych pól na wartości jakie ustawione były w poprzedniej wersji pliku (poprzednia wersja pliku dostępna jest pod nazwą cantaloupe.properties.fromVersion_X.X.X): 

   http.host =
   http.port = 
   FilesystemSource.BasicLookupStrategy.path_prefix =

  4. Upewnić się, że w pliku dlibra-server/conf/cl/service.properties wartość pola command wskazuje na aktualne archiwum .jar serwera Cantaloupe.

   command=java -Dcantaloupe.config=./conf/cl/cantaloupe.properties -Xmx2g -jar ./lib/cantaloupe/cantaloupe-5.0.4.jar

 • W przypadku, kiedy serwer Cantaloupe nie będzie aktualizowany należy:
  1. Przywrócić poprzednią wersję pliku dlibra-server/conf/cl/cantaloupe.properties (poprzednia wersja pliku dostępna jest pod nazwą cantaloupe.properties.fromVersion_X.X.X).
  2. Upewnić się, że plik cantaloupe-4.1.6.war jest obecny w katalogu dlibra-server/lib/cantaloupe/.
  3. Upewnić się, że w pliku dlibra-server/conf/cl/service.properties wartość pola command wskazuje na dotychczasową wersję archiwum .war serwera Cantaloupe.

   command=java -Dcantaloupe.config=./conf/cl/cantaloupe.properties -Xmx2g -jar ./lib/cantaloupe/cantaloupe-4.1.6.war

 • W pliku dlibra-server/conf/database.properties został dodany nieobowiązkowy wpis kontrolujący wielkość puli połączeń do bazy danych.

Aplikacja Czytelnika

 • W pliku dlibra-webapp/WEB-INF/urlrewrite.xml wprowadzono poprawkę przywracającą wyświetlanie wykresów na stronie statystyk. • No labels