Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Poprawiono błąd powodujący niewyświetlanie się wykresów na stronie statystyk.
 • Poprawiono filtrowanie blokowanych agentów oraz adresów IP pod kątem zliczania statystyk.
 • Poprawiono błąd, który w rzadkich przypadkach uniemożliwiał wyświetlenie wyników wyszukiwania z filtrowaniem po wybranej wartości.
 • Poprawiono błąd powodujący pojawianie się w tytułach stron niepożądanych ciągów znaków.
 • Poprawiono błąd powodujący pojawianie się komunikatu RODO przy każdym logowaniu dla wybranych typów logowania.
 • Rozszerzono konfigurację logowania CAS o wybór wersji protokołu, oraz dodano wsparcie dla przydzielania grup użytkowników na podstawie atrybutów CAS.
 • Dodano Captcha do formularza kataktowegokontaktowego, zgłaszania błędów oraz prośby o dostęp.
 • Rejestracja DOI: Poprawiono schemat eksportu Crossref pod kątem wymagań dotyczących sposobu prezentacji danych ORCID.
 • OAI-PMH: Poprawiono błąd powodujący pojawianie się błędnych odnośników do plików PDF.
 • OAI-PMH: Na potrzeby eksportów do Europeany rozszerzono informacje dotyczące atrybutów typu Data oraz Geolokacja.
 • OAI-PMH: Dodano mimetype treści obiektów.
 • Ulepszono strukturę strony pod kątem zgodności z WCAG 2.1.

...