Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie kolekcji użytkownikom posiadających wymagane uprawnienia.
 • Poprawiono błąd występujący podczas dodawania obiektów do publikacji grupowej przez wielu użytkowników jednocześnie.
 • Poprawiono błąd powodujący, że po przenisieniu przeniesieniu obiektu do/z publikacji grupowej nie następowała aktualizacja dziedziczonych wartości opisu.
 • Poprawiono błąd powodujący, że przypisanie dużego zbioru obiektów do kolekcji mogło prowadzić do usunięcia tych obiektów z innych kolekcji.

...

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Usunięto problemy z uruchamaniem uruchamianiem Aplikacji na systemach macOS

 • Poprawiono błąd powodujący, że sortowanie obiektów po nazwie ignorowało spacje

 • Masowe ładowanie obiektów: Poprawiono błąd uniemożliwiający aktualizację metadanych obiektów, w przypadku kiedy plik treści nie był wskazany.

 • Masowe ładowanie obiektów: Dodano automatyczne ustawianie głównego formatu, w przypadku kiedy istnieje tylko 1 format.

 • Przy usuwaniu z kolekcji całego katalogu, usuwane są również obiekty w grupach, nawet jeśli były przypisane do kolekcji bezpośrednio.

...

Info
titleWażne informacje dla osób aktualizujących ze starszych wersji

Od wersji 6.2.13 dLibra umożliwia szyfrowanie połączenia Aplikacji Redaktora i Administratora z Serwerem. Informacje o konfiguracji tego mechanizmu znajdują się w nocie do wydania.

Od wersji 6.2.13 cała dLibra jest zgodna ze środowiskiem Java w wersji 11 oraz kontenerm kontenerem aplikacji Apache Tomcat w wersji 9. Wszystkie kolejne wydania dLibry 6.2.X nadal będą wspierały starsze wersje tego oprogramowania (Java 8 oraz Tomcat 7), tak więc ich aktualizacja jest zalecana, ale nie jest konieczna.

...