Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Właściwość/Tryb

Tryb prosty

Tryb zaawansowany

Węzeł publikacji obiektu

  • Jeżeli publikacja obiekt posiada tylko jedno wydanie to po jej otworzeniu nie jest ono widoczne - po otworzeniu publikacji obiektu widoczne są tylko wersje plików składających się na to wydanie publikacjiobiektu. Wszystkie właściwości dotyczące wydania i publikacji obiektu można modyfikować na zakładkach okna właściwości po zaznaczeniu publikacji obiektu na liście elementów,
  • Jeżeli publikacja obiekt posiada więcej niż jedno wydanie to po jej otworzeniu widoczne są jej wydania (tak samo jak w trybie zaawansowanym) oraz węzeł plików publikacjiobiektu. Po zaznaczeniu takiej publikacji takiego obiektu na liście elementów, na zakładkach okna właściwości można modyfikować tylko właściwości publikacjiobiektu. Aby wyświetlić/modyfikować właściwości wydań tej publikacji tego obiektu należy go otworzyć, a następnie wybrać na liście elementów wydanie, którego właściwości mają być wyświetlone/modyfikowane (właściwości wydania pojawią się na zakładkach okna właściwości).

Po otworzeniu publikacji obiektu widoczne są wszystkie jej jego wydania. Wersje plików wchodzących w skład konkretnego wydania widoczne są po otworzeniu tego wydania. Poza wydaniami na liście znajduje się również węzeł plików publikacji obiektu (znajdują się w nim wszystkie pliki związane z publikacjąobiektem).