Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info
titlePrefixy zmieniające sposób prezentacji atrybutów na portalu WWW

Wyróżnia się 3 prefixy zmieniające sposób prezentacji atrybutów na portalu WWW:

 • http(s):// - jeśli wartość atrybutu jako pierwsze znaki zawiera link URL, to na portalu WWW zostanie ona zastąpiona hiperłączem kierującym do wskazanego miejsca, np.
  • "http://www.psnc.pl Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe" na portalu będzie widoczny jako "Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe" i będzie hiperłączem do adresu URL (http://www.psnc.pl),
  • "http://www.psnc.pl" w przypadku niezdefiniowania etykiety wartość atrybutu będzie hiperłączem do adresu URL (http://www.psnc.pl) prezentowana jako "kliknij tutaj, aby przejść".
 • doi: - jeśli wartość atrybutu poprzedza prefix "doi: " wraz z następującą po nim wartością doi, to wartość atrybutu na portalu WWW zostanie zastąpiona hiperłączem kierującym do doi.org, skąd użytkownik trafi na stronę zawierającą oryginalną publikację, np.
  • "doi: 10.22367/jem.2017.29.04" na portalu WWW będzie widoczne jako hiperłącze z etykietą "doi: 10.22367/jem.2017.29.04" prowadzące do "doi.org/10.22367/jem.2017.29.04". Po kliknięciu serwis doi.org przekieruje użytkownika do lokalizacji oryginału, w tym przypadku https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/307992/edition/291026/content?ref=desc,
  • analogicznie jak z "http://" można ustawić własną etykietę hiperłącza dodając ją po spacji do wartości atrybutu, np. "doi: 10.22367/jem.2017.29.04 Źródło nr 1" na portalu WWW widoczne będzie jako "Źródło nr 1".
 • oai: - jeśli wartość atrybutu poprzedza prefix "oai:" oraz w konfiguracji ustawiony jest adres FBC, to wartość atrybutu na portalu WWW zostanie zastąpiona hiperłączem kierującym do zasobu w FBC, np.

...