Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W systemie dLibra 6 wprowadziliśmy możliwość prezentowania jednego obiektu z wykorzystaniem kilku różnych formatów prezentacyjnych. Jest to tzw. funkcja wieloformatowości. Może być wykorzystana do prezentowania jednego obiektu w różnych formatach (np. PDF, DjVU) lub różnych wersjach prezentacyjnych (np. PDF ze skanem, PDF z transkrypcją, PDF z tłumaczeniem). Szczegóły znajdują się w rozdziale 04. Tworzenie i modyfikowanie obiektów wieloformatowych.