Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Table of Content Zone
locationtop
typelist
separatorbrackets

Opis panelu administracyjnego

Strona główna :

 • Mamy możliwość uruchomienia Aplikacji Redaktora/Admnistratora.
 • Akcja "Uaktualnienie Aplikacji Redaktora/Admnistratora" powinna być wywoływana TYLKO przez osobę przeprowadzającą aktualizację aplikacji redaktora. Operacja ta przygotowuję Aplikację Redaktora/Admnistratora do uruchomienia z poziomu aplikacji czytelnika.

Sekcje:

 • wiadomości - strona ta zawiera listę wiadomości, pozwala ona zarządzać (dodawać/usuwać/modyfikować) wiadomościami wyświetlanymi na stronie głównej.
 • strony pomocy - zarządzanie stronami pomocy. W aplikacji czytelnika systemu dLibra istnieją trzy strony specjalne:
  • address - domyślnie jest wykorzystywana przez komponent wyświetalający informacje o instytucji (w stopce strony).
  • about-dlibra - strona ta zawiera podstawowe informacje o systemie dLibra i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Istnienie tej strony jest jednym z wymogów licencyjnych.
  • default - domyślna strona pomocy, jest ona wyświetlana w przypadku gdy strona wyspecyfikowana w żądaniu użytkownika nie istnieje w systemie.
  • search-help - objaśnienie znaczenia ikon użytych na stronie z wynikami wyszukiwania.
  • plain-content - opis mechanizmu udostępniania treści dla robotów.
  • example-page - przykładowa strona pomocy podlinkowana domyślnie w sekcji "Informacje".
  • dc-desc - opis standardu opisu DCMES.
  • text-query-format - poprawne formułowanie zapytań w systemi dLibra.
 • raporty - aplikacja czytelnika oferuje dostęp do następujących raportów dotyczących całej biblioteki cyfrowej:
  • Lista publikacji, które nie są dostępne dla użytkownika "public"
  • Lista publikacji z usuniętą zawartością
  • Lista nieopublikowanych wydań
  • Lista wydań, których data publikacji wygasa w ciągu 30 dni
  • Lista publikacji, które nie są przypisane do żadnej kolekcji
 • informacje - zawartość - zarządzanie zawartością sekcji "Informacje" na stronie głównej aplikacji czytelnika.
 • mechanizm www - statystyki związane z czasem działania poszczególnych komponentów aplikacji czytelnika.
 • przeglądarki - statystyki dostępu poszczególnych przeglądarek.
 • wykresy - statystyki biblioteki cyfrowej.

Niektóre sekcje (strony pomocy, typy publikacji, błędy) pozwalają na eksportuj eksport i importuj import stron w formacie XML.