Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Opisywane narzędzie służy do dodawania plików do publikacji planowanejobiektu planowanego. Pliki jakie mają zostać dodane, użytkownika w imieniu którego pliki będą dodawane oraz publikację obiekt do której którego pliki zostaną dodane wskazywane są w parametrach konfiguracyjnych tego narzędzia. Narzędzie to uruchamiane jest z linii poleceń i jest dedykowane do wykorzystania w mechanizmach automatyzacji pracy redaktorów biblioteki cyfrowej. Przykładowo może być wykorzystany wtedy gdy mamy zdefiniowany taki oto proces pracy redaktora:

 1. Redaktor tworzy publikację planowaną obiekt planowany wprowadzając w jej jego właściwościach: metadane, prawa użytkowników, przypisanie do kolekcji.
 2. Redaktor skanuje analogową postać publikacji obiektu do plików wysokiej jakości (np. do plików graficznych wysokiej rozdzielczości).
 3. Redaktor przesyła pliki wysokiej jakości do systemu automatycznego wprowadzania publikacjiobiektu.
 4. System automatycznego wprowadzania publikacji obiektu konwertuje pliki wysokiej rozdzielczości do plików w formacie w którym biblioteka cyfrowa prezentuje zdigitalizowane zbiory (np. do plików w formacie PDF lub DjVu) oraz wykorzystuje opisywane w tym rozdziale narzędzie do automatycznego dodania tych plików do publikacji planowanejobiektu planowanego.

W wyniku tych operacji w bibliotece cyfrowej pojawia się normalna publikacja utworzona normalny obiekt utworzony poprzez automatyczne dodanie plików publikacjiobiektu. Dzięki temu redaktor może skupić się na wyborze publikacji obiektu do skanowania i skanowaniu odpowiednich dokumentów. Resztą (od momenu zeskanowania i przesłania plików) zajmuje się system automatyzacji pracy redaktorów.

...

 • lib - katalog zawierający potrzebne biblioteki do uruchomienia narzędzia
 • config.xml - plik zawierający informacje o serwerze do którego narzędzie dodawania plików ma się podłączyć
 • users.xml - informacje o użytkownikach w imieniu których narzędzie będzie dodawało pliki do publikacji planowanejobiektu planowanego.
 • run.bat - skrypt uruchamiający narzędzie w środowisku systemów z rodziny Windows
 • run.sh - skrypt uruchamiający narzędzie w środowisku systemów z rodziny Linux

...

W pliku users.xml znajdują się informacje o użytkownikach w imieniu których narzędzie będzie w stanie dodawać pliki publikacjiobiektu. Jest to prosty plik XML, który definiuje właściwości gdzie kluczem jest login użytkownika a wartością hasło dostępu do jego konta. Przykładowy plik przedstawiono poniżej:

...

Skrypty run.bat oraz run.sh mają dwa parametry. Pierwszym jest ścieżka do pliku głównego publikacjiobiektu. Drugim jest wartość true lub false oznaczająca czy po dodaniu plików nowo stworzone wydanie ma być opublikowane (true) czy nie (false).
Pierwszy parametr poza wskazaniem pliku głównego ma jeszcze dodatkowe znaczenie ponieważ poszczególne elementy ścieżki określają użytkownika w imieniu którego pliki mają być dodane oraz identyfikator publikacji planowanejobiektu planowanego. Ścieżka ta składa się z następujących elementów:

...

 • <PREFIX> to pierwsza część ścieżki nieistotna z punktu widzenia narzędzia
 • <USER_ID> jest katalogiem którego nazwa jest loginem użytkownika w imieniu którego narzędzie ma dodać pliki publikacjiobiektu
 • out jest katalogiem zawierającym publikacje obiekty danego użytkownika
 • <PUB_ID> jest katalogiem którego nazwa jest identyfikatorem publikacji planowanej obiektu planowanego do której którego mają zostać dodane pliki publikacjiobiektu; zawiera wszystkie pliki publikacjiobiektu
 • <MAIN_FILE_NAME> jest nazwą pliku głównego publikacji

...

W pierwszym parametrze prefiksem jest C:\pliki, loginem użytkownika jest jkowalski, identyfikatorem publikacji planowanej obiektu planowanego jest 223 natomiast plik główny publikacji obiektu to directory.djvu.
Po wykonaniu tej komendy narzędzie doda do publikacji planowanej obiektu planowanego o identyfikatorze 223 wszystkie pliki z katalogu C:\pliki\jkowalski\out\223. Plikiem głównym publikacji obiektu będzie directory.djvu natomiast publikacja obiekt zostanie dodana dodany w imieniu użytkownika jkowalski.