Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • start - uruchamia serwer dLibra w trybie usługi,
  • stop - zatrzymuje działający serwer dLibra,
  • restart - restartuje działający serwer dLibra,
  • install - instaluje serwer dLibra jako usługę systemu operacyjnego,
  • remove - wyrejestrowuje serwer dLibra z listy usług systemu operacyjnego,
  • console - uruchamia serwer dLibra w trybie konsolowym (patrz niżej).

...