Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Wagi poszczególnych atrybutów:

  Code Block
  Title=25
  Creator=20

  W każdej linijce znajduje nazwa RDF atrybutu, oraz po znaku równości wartość przypisanej wagi. Im większa wartość, tym wyżej na liście wyników będą obiekty dopasowane po tym atrybucie. Ustawienie wagi na 0 spowoduje, że wyszukiwanie po takim atrybucie nie będzie możliwe.

 2. Specjalna wartość dla metadanych w ogólności:

  Code Block
  dlibra_metadata=15

  Waga ta wpływa na wszystkie atrybuty, które nie zostały bezpośrednio zdefiniowane w poprzedniej sekcji. Pozwala na ustawienie priorytetu dopasowywania po metadanych względem wyszukiwania w treści.

 3. Specjalna wartość dla wyszukiwania w treści:

  Code Block
  dlibra_content=1

  Waga ta wypływa na pozycję obiektów, w których udało się dopasować wyszukiwaną frazę do zawartości tekstowej plików z treścią obiektu.

 4. Wagi w zależności od dopasowania zakresów dat:

  Code Block
  date.match.perfect=100
  date.match.inside=50
  date.match.containing=20
  date.match.partial=1

  Atrybuty typu data pozwalają na przeszukiwanie ich po zakresach dat (np. przy pomocy formularza wyszukiwania zaawansowanego, lub po kliknięciu na wartość takiego atrybutu na stronie z opisem jakiegoś obiektu). Ta konfiguracja wpływa na to, że obiekty z przypisanym zakresem który jest dokładnie zgodny z wyszukiwanym zakresem (perfect, np. ten sam rok) znajdą się na początku listy wyszukiwania, dalej będą obiekty z zakresami zawierającymi się w wyszukiwanym zakresie (inside, np. jeden miesiąc w roku), zawierającymi wyszukiwany zakres (containing, np. dziesięciolecie zawierające rok) i pokrywające się z nim tylko częściowo (partial).

Listy

...

stopwords

Stopwords to funkcja mechanizmu wyszukiwania, która pozwala ignorować niektóre słowa, które często występują w danym języku, ale nie niosą konkretnej treści, np. spójniki. Dzięki niej, indeksy wyszukiwawcze zajmują mniej miejsca i szybciej działają, a wyniki wyszukiwania są lepiej dopasowane do intencji zapytania. W razie potrzeby listy stopwords można dostosować do potrzeb biblioteki - są zapisane w plikach conf/solr/main/conf/stopwords_**.txt oraz conf/solr/synonym/conf/stopwords_**.txt, gdzie ** to dwuliterowy kod języka.

...