Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na stronie internetowej użytkownicy mogą wybrać język, w którym ma być wyświetlany interfejs oraz metadane.

Jeśli chodzi o języki interfejsu użytkownika, to dostępne są następujące tłumaczenia:

...

Standardowo w systemie dLibra utrzymywane są języki polski i angielski. W sprawie wprowadzenia dodatkowych tłumaczeń w swojej instalacji należy skontaktować się z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.