Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ten typ rozszerzeń umożliwia dodanie nowych sposobów definiowania treści publikacji. W kreatorze nowej publikacji (a także dodawania plików do publikacji, oraz podmiany plików w publikacji), na stornie stronie wyboru plików, użytkownik może wybrać jedno z zainstalowanych rozszerzeń dataSource, dzięki czemu zamiast standardowego panelu wyboru plików pojawi się panel przygotowany przez to rozszerzenie. Kiedy użytkownik wybierze pliki do publikacji w tym panelu, rozszerzenie przekazuje tę informację do aplikacji redaktora i użytkownik może przejść do następnych kroków kreatora. Przy pomocy tego rozszerzenia można wskazać nie tylko pliki na dysku lokalnym, ale też zasoby dostępne w Internecie - w takim przypadku serwer dLibry pobierze je i zapisze w swoim repozytorium (pobieranie może się również odbyć za pośrednictwem komputera redaktora).

...