Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Wejść na stronę https://developers.facebook.com/ oraz zalogować się na konto facebook.
 2. Po zalogowaniu w prawym górnym rogu kliknąć "My Apps". W rozwiniętym menu wybrać opcję "Create APP". Wyświetlony zostanie formularz tworzenia aplikacji.
 3. Uzupełnić pole "Display Name". Wartość z tego pola będzie wyświetlana jako nazwa aplikacji przy próbie logowania za pomocą konta facebook. Zaleca się użycie wartości na wzór "dLibra - NAZWA_INSTYTUCJI".
 4. Pole "Contact Email" powinno zawierać email osoby odpowiedzialnej za utworzoną konfigurację. Domyślnie zostanie uzupełnione emailem osoby tworzącej konfigurację.
 5. Zatwierdzić utworzenie App ID.
 6. Po przekierowaniu do kolejnego ekranu z dostępnych opcji przez kliknięcie "Set Up" wybieramy "Facebook Login".
 7. W następnym formularzu wybrać "WEB".
 8. W polu "Site URL" podać adres własnego serwisu webowego, np.: "https://nasza-biblioteka.pl" (Bez ścieżki kontekstowej). Następnie zatwierdzić.
 9. Przejść do zakładki "Settings" -> "Basic".
 10. W polu "App Domains" wpisać domenę aplikacji, np. "nasza-biblioteka.pl".
 11. Uzupełnić pole "Privacy Policy URL" (URL polityki prywatności, np. "https://dingo.psnc.pl/en/privacy-policy/"), opcjonalnie uzupełnić "Terms of Service URL".
 12. Opcjonalnie uzupełnić "App Icon", które będzie wyświetlane przy próbie logowania.
 13. Wybrać kategorię do jakiej należy aplikacja. Bazując na opisach zapewnianych przez facebook-a, dLibra przynależy do kategorii "Entertainment".
 14. Zapisać zmiany.
 15. Należy skopiować wartości "App ID" oraz "App Secret".
 16. Włączyć tabelę uprawnień aplikacji "App Review" → "Permissions and Features" i za pomocą przycisku "Request advanced access" aktywować dostęp aplikacji do maila.

  Należy skopiować wartości "App ID" oraz "App Secret".
 17. Kliknąć przełącznik "In development", następnie zatwierdzić przyciskiem "Switch Mode". "In development" powinno zmienić się na "Live". Oznacza to, że aplikacja została aktywowana.
 18. Edytować plik "user-providers.xml" znajdujący się pod ścieżką "WEB-INF/conf" w katalogu aplikacji webowej. Odkomentować poniższy węzeł zamienić wartości CLIENT_ID oraz CLIENT_SECRET na wcześniej skopiowane "App ID" oraz "App Secret".

  Code Block
  languagexml
  titleuser-providers.xml
  <pl.psnc.dlibra.web.comp.user.oauth.facebook.FacebookUserInformationProvider>
    <configuration>
      <loginPage>${homepage}/dlibra/login</loginPage>
      <logoutPage>${homepage}/dlibra/main?action=LogoutAction</logoutPage>
      <methodNameResourceKey>LoginComponent.uip.facebook.name</methodNameResourceKey>
    </configuration>
      <additionalConfiguration>
      <clientId>CLIENT_ID</clientId>
      <clientSecret>CLIENT_SECRET</clientSecret>
    </additionalConfiguration>
  </pl.psnc.dlibra.web.comp.user.oauth.facebook.FacebookUserInformationProvider>


 19. Zrestartować serwer aplikacji webowej. Po restarcie na stronie logowania powinien pojawić się przycisk logowania za pomocą konta facebook.

...