Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • niezarejestrowany - obiekt nie został nigdy zarejestrowany w systemie DataCite;
  • oczekuje na rejestrację - obiekt zatwierdzony do rejestracji DOI, oczekuje informacji zwrotnej o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu procesu rejestracji;
  • oczekuje na publikację - obiekt zatwierdzony do rejestracji DOI, oczekuje na opublikowanie oraz przypisanie do kolekcji przed wysłaniem żądania rejestracji do systemu DataCite;
  • nieaktywny - obiekt zarejestrowany i posiada przypisany DOI w systemie DataCite, nie ma jednak możliwości publicznego użycia identyfikatora ponieważ obiekt jest niedostępny na portalu (np. nie jest przypisany do kolekcji lub nie jest opublikowany);
  • błąd komunikacji z serwerem - obiekt zatwierdzony do rejestracji DOI, rejestracja jest niemożliwa rejestracja DOI lub aktualizacja danych nie udała się z powodów technicznych związanych z komunikacją z systemem DataCite;. Aby ponowić próbę komunikacji, należy zaznaczyć pole "Spróbuj ponownie" i zatwierdzić zmiany.
  • oczekuje na próbę skomunikowania z systemem DOI - obiekt zatwierdzony do rejestracji DOI, nastąpią kolejne próby połączenia z serwerem - stan widoczny po skorzystaniu z opcji "Spróbuj ponownie" po wystąpieniu błędu komunikacji - oznacza, że trwa oczekiwanie na informację zwrotną o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu kolejnej próby.
  • aktywny - obiekt został poprawnie zarejestrowany w systemie DataCite i jest aktywny

...