Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Tytuł karty na stronie głównej zaczyna się od myślnika: należy w pliku WEB-INF\layout\templates\parts\meta-header.vm zmienić pierwszą linię na #if ("$!pageTitle")
  • Brak wartości dla meta tagów Open Graph description oraz image: należy w pliku WEB-INF\layout\templates\parts\meta-header.vm zmienić:
    • linię 7 na #if ("$!pageSubTitle")
    • linię 13 na #if ("$!pageTitledImage")