Usprawnienia i naprawione błędy

Aplikacja Czytelnika

 • Poprawiono błąd występujący, kiedy parametr 'filesPerSitemap' w zadaniu GoogleScholarSitemapTask nie był ustawiony.

 • Poprawiono wcięcia w strukturze kolekcji/indeksów w górnym menu.

 • Wprowadzono możliwość edycji daty publikacji aktualności w edytorze w panelu Administratora.

 • Zwiększono rozmiar listy wyboru atrybutu w formularzu wyszukiwania zaawansowanego.

 • Dodano generowanie wykresów "Liczby nowych obiektów udostępnionych w poszczególnych formatach" w przypadku jeśli wszystkie publikacje nie posiadały zdefiniowanego formatu.

 • Poprawiono błąd na stronie z opisem obiektu, kiedy tytuł zakończony był znakiem $ (dolar).

 • Poprawiono błąd powodujący generowanie niepoprawnego HTML w przypadku, kiedy tytuł obiektu zawierał znak cudzysłowu.

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający pobranie plików obiektu w przypadku, kiedy wydanie nie miało nazwy.

 • Poprawiono błąd występujący podczas generowania listy ostatnio opublikowanych obiektów w przypadku, kiedy wydanie nie miało nazwy.

 • Dostosowano rozmiar odtwarzacza plików FLV do wielkości okna.

 • Zoptymalizowano wyświetlanie bardzo dużej struktury obiektów grupowych.

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Poprawiono błąd występujący w przypadku, kiedy nazwa publikacji nie jest ustawiona.

 • Poprawiono błąd występujący podczas pracy z formularzem publikacji linkującej.

 • Poprawiono niedziałające odświeżanie listy użytkowników w Aplikacji Administratora.

 • Poprawiono błąd powodujący tworzenie wydań bez nazwy w przypadku użycia mechanizmu "Prześlij później".

Serwer

 • Zoptymalizowano niektóre operacje dla bazy danych Oracle.

 • Poprawiono problemy z uspójnianiem bazy danych przez konsolę JMX.

 • Poprawiono błąd "Method is not Remote" występujący po aktualizacji środowiska Java 8 do najnowszej wersji.

 • Poprawiono błąd występujący podczas usuwania złożonych obiektów z kolekcji.

 • Dodano rozpoznawanie formatów musicxml.

 • Poprawiono obsługę ustawiania daty opublikowania/wygaśnięcia obiektu.

 • Zaktualizowano sposób normalizacji Unicode wartości atrybutów w celu zachowania niektórych znaków.

 • Poprawiono błąd powodujący, że publikacje utworzone za pomocą mechanizmu Self-Archiving nie były widoczne w panelu użytkownika po aktualizacji do dLibra 6.

 • Poprawiono błąd, który w rzadkich przypadkach powodował błąd przy uruchamianiu Aplikacji Czytelnika.

 • Przywrócono plik konfiguracyjny smtp.properties na potrzeby mechanizmu Self-Archiving

 • Poprawiono błąd powodujący niespójności w indeksie wyszukującym i błędy na różnych stronach www.

 • Poprawiono błąd z wyszukiwaniem dla fraz, które mają synonimy będące słowami zarezerwowanymi przez silnik wyszukiwawczy

Uwagi dotyczące aktualizacji

Serwer

 • W pliku /conf/server.xml przywrócono sekcję dot. ustawień SMTP.
 • Przywrócono plik konfiguracyjny /conf/smtp.properties.

Zauważone problemy

 • Tytuł karty na stronie głównej zaczyna się od myślnika: należy w pliku WEB-INF\layout\templates\parts\meta-header.vm zmienić pierwszą linię na #if ("$!pageTitle")
 • Brak wartości dla meta tagów Open Graph description oraz image: należy w pliku WEB-INF\layout\templates\parts\meta-header.vm zmienić:
  • linię 7 na #if ("$!pageSubTitle")
  • linię 13 na #if ("$!pageTitledImage")
 • No labels