Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Po dokonaniu aktualizacji zaleca się wykonanie dwóch zadań dostępnych poprzez konsolę JMX:
  • dLibra Server ver.X.X.X -> Metadata server -> MaintenanceTasks -> Operations -> normalizeUTF8Values
  • dLibra Server ver.X.X.X -> Content server -> VariousTasks -> Operations -> clearNotAssociatedThumbnails
 • Zaleca się również przyjęcie wszystkich zmian wprowadzonych w pliku /conf/log4j.properties.
 • W pliku /conf/server.xml usunięto usunięto sekcję dot. ustawień SMTP.
 • Usunięto plik konfiguracyjny /conf/smtp.properties.