Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • (OPCJONALNE) W przypadku, kiedy do prezentacji treści publikacji wykorzystywany jest serwer Cantaloupe istnieje możliwość jego aktualizacji do wersji 4.1.2. W tym celu należy:
  1. Pobrać archiwum dostępne pod adresem https://github.com/cantaloupe-project/cantaloupe/releases/download/v4.1.2/cantaloupe-4.1.2.zip

  2. Wypakować pobrane archiwum.

  3. Z wypakowanego katalogu skopiować plik cantaloupe-4.1.2.war do katalogu z poprzednią wersją Cantaloupe np. (/dlibra/cantaloupe).

  4. Z wypakowanego katalogu skopiować plik cantaloupe.properties.sample do katalogu z konfiguracją wersji poprzedniej np. (/dlibra/cantaloupe).

  5. Z pliku konfiguracyjnego (cantaloupe.properties) poprzedniej wersji należy przekopiować wartości poniższych pól do pliku cantaloupe.properties.sample (4.1.2):

   Info
   iconfalse
   temp_pathname =
   http.host =
   http.port =
   FilesystemSource.BasicLookupStrategy.path_prefix =
   overlays.BasicStrategy.string =
   log.application.level =


  6. Po przekopiowaniu wartości plik cantaloupe.properties należy usunąć lub zachować ze zmienioną nazwą (np. cantaloupe_4_0_2.properties).

  7. Zmienić nazwę pliku cantaloupe.properties.sample na cantaloupe.properties

  8. Zaktualizować ścieżkę do archiwum war serwera Cantaloupe w pliku kontekstu serwera Tomcat np. /TOMCAT_HOME/Catalina/localhost/cantaloupe.xml

   Info
   iconfalse
   <Context docBase="/home/vagrantdlibra/cantaloupe/cantaloupe-4.1.2.war">


  9. Zrestartować serwer Tomcat.