Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Poprawiono błędy uniemożliwiające użytkownikom publikowanie treści za pomocą mechanizmu self-archiving.
  • Zaktualizowano szatę graficzną dla mechanizmu self-archivinguarchiving.
  • Dodano manifest IIIF do listy plików obiektu udostępnianej przez OAI-PMH.

Uwagi dotyczące aktualizacji

...